BLOG

Diversiteit in kinderboeken

Diversiteit in kinderboeken is hot. Zo heeft Kinderboekenambassadeur Manon Sikkel van het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit haar speerpunt gemaakt.[1] En pasgeleden gaf freelance journalist Bas Maliepaard[2] nog een lezing over dit onderwerp.

Natuurlijk was ik nieuwsgierig naar wat Bas Maliepaard te vertellen had. Per slot heb ik een boek geschreven vanuit een zeventienjarig, Afrikaans meisje. Maar omdat Bas zijn lezing gaf in het kader van de Nationale Voorleesdagen, richtte hij zich vooral op kinderboeken tot zes jaar.

Er is nog steeds niet genoeg diversiteit, was de strekking van zijn verhaal, hoewel bepaalde groepen bezig zijn met een inhaalslag. In Nederland heeft één op de zes kinderen een niet-westerse migratieachtergrond. In kinderboeken is dat slechts één op de veertien.[3]

Verder kan je onderscheid maken in de manier waarop deze kinderen in boeken voorkomen. Heten ze alleen Ahmed of Sevda en hebben ze een getinte huidskleur? Of gedragen ze zich ook als kinderen met een Marokkaanse- of Turkse achtergrond?

Dan zijn er nog de rollen als ‘vensters en spiegels’ die kinderboeken kunnen vervullen. Zwarte[4] kinderen hebben weinig spiegels, maar wel veel vensters, stelt Bas Maliepaard. Ze krijgen vooral een inkijkje in de blanke cultuur. Bij blanke kinderen is het andersom: zij hebben veel spiegels, maar weinig vensters.

Die opmerking zette me aan het denken. Hoe zit dit bij De Boom met de Bittere Bladeren? De lezer krijgt een inkijkje in een Afrikaanse cultuur, dus het venster is duidelijk. En de spiegel? De – veelal blanke – lezer zal zich niet herkennen in mijn zwarte hoofdpersoon. Toch heb ik het idee dat het verhaal spiegelt. Ik heb er zelfs op mijn homepage over geschreven.

Over deze ingrijpende erfenis wil ik een verhaal vertellen (…) ook omdat de gebeurtenissen in Rwanda ons een spiegel voorhouden. Met welke groep(en) identificeren wij ons? Hoe bepaalt dat onze blik op de wereld? En hoe kan je bij oplopende spanningen de mens in de ander blijven zien?

Voor blanke lezers fungeert dit verhaal dus niet letterlijk als spiegel (huidskleur), maar misschien wel figuurlijk (gedrag). Ik vermoed dat dit eerder voorkomt bij boeken die voor oudere kinderen zijn geschreven. Bovendien ziet mijn hoofdpersoon er niet alleen uit als een Afrikaans meisje, maar gedraagt ze zich ook zo.[5]

Hoe dan ook, De Boom met de Bittere Bladeren bevordert de diversiteit. Zeker als dat laatste overtuigt. Tenminste, dat hoop ik. Wat zouden Bas Maliepaard en Manon Sikkel hiervan zeggen?

[1] Kinderboekenambassadeur 2019-2021.
[2] Bas Maliepaard heeft zich gespecialiseerd in jeugdliteratuur. Hij schrijft hierover voor o.a. dagblad Trouw.
[3] https://kinderboekenambassadeur.nl
[4] Bas Maliepaard heeft de term ‘zwart’ gekozen, maar er kunnen ook andere termen worden gebruikt.
[5] Dit was misschien wel de grootste uitdaging bij het schrijven van deze roman.

 

Wie mag Afrika onderzoeken?

‘Africa, 60 Years of Independence,’ heette de conferentie van het Afrika Studiecentrum[1]. Deze titel prikkelde mijn nieuwsgierigheid. Hoe is het continent sindsdien veranderd? Als schrijver over Afrika wilde ik dat graag weten.

De folder die ik bij aankomst ontving, gaf al wat inzicht. Sinds 1960 zijn er veel meer mensen bijgekomen, vooral jonge mensen. Hoofdsteden zijn explosief gegroeid, er worden meer hectares bebouwd en het vee is in aantal toegekomen.

Helaas zijn veel landen onstabiel. Ons Ministerie van Buitenlandse Zaken stelt[2] dat alleen in Marokko geen speciale veiligheidsrisico’s zijn. De overige landen krijgen het advies ‘wees voorzichtig, er zijn zekere veiligheidsrisico’s’, tot ‘niet naartoe reizen.’

Toch ging de conferentie niet over deze statistieken. Niet Afrika, maar de studie van Afrika stond centraal. Want de fondsen voor deze studie bevindt zich nog grotendeels in het Westen. Inclusief de opgeleide academici en de keuzes van wat wordt bestudeerd.

Wie mag Afrika onderzoeken, was een terugkerende vraag. Westerse wetenschappers, of Afrikaanse academici? En: Afrikastudies moeten gedekoloniseerd worden! Religie bijvoorbeeld, dient vanuit Afrika te worden bestudeerd.

Het dilemma dat hieraan ten grondslag ligt, lijkt dezelfde als in de schrijverswereld. Gemarginaliseerde groepen / samenlevingen moeten hun eigen verhaal kunnen vertellen. Het wringt als westerse, dominante samenlevingen dat voor hen doen.

Mogen westerse academici dan nooit meer Afrika bestuderen? Een voorzichtig antwoord daarop lijkt in dezelfde richting als de schrijverswereld te worden gezocht. Westerse academici kunnen wel in Afrika onderzoek doen, maar dan op basis van een gelijkwaardige uitwisseling met de mensen die ze bestuderen. En bij dat onderzoek speelt taal een sleutelrol.

60 jaar na de onafhankelijkheid werkt de kolonisatie in Afrika dus nog steeds door. De worsteling daarover is actueler dan ooit. Het laatste woord is hier vast nog niet over gezegd.

[1] 30 januari 2020.
[2] December 2019.

Een eiland kopen

Wandelen. Dat wilde mijn Nederlandse vriendin in Rwanda doen. Daarom regelde Aimée toen ze zelf moest werken  een gids. Halverwege de twintig was hij, en zijn naam sprak hij uit als het Engelse ‘verlangen.’ Desire.

Dat Desire nog nooit eerder gids was geweest, mocht de pret niet drukken. Energiek liep hij voor ons uit. In het gebied waar we doorheen kwamen, was toerisme onbekend. Muzungu, muzungu! riepen kinderen op de kronkelpaadjes. Volwassenen beantwoordden verbluft onze begroetingen.

In de middag kwamen we door een dorpje. Aan de linkerkant stonden veel nieuwe huizen. De mensen op de weg keken ons wantrouwend aan. ‘Ze hebben die huizen van de overheid gekregen,’ zei Desire. ‘Eerst woonden ze op dat eiland daar.’ Hij wees naar een meer in de verte.

Toen hij onze vragende gezichten zag, vertelde hij verder. Amerikanen hadden het eiland gekocht. Ze wilden er een toeristenressort op bouwen. Dit strookte met wat we eerder hadden gehoord. Dat het Rwandese beleid erop gericht is om iedereen op het vasteland te huisvesten.[1]

Ik dacht aan de warme ontvangst op een ander eiland,[2] en voelde me ongemakkelijk. ‘Logisch dat ze achterdochtig naar ons kijken,’ vond mijn vriendin. Desire knikte. ‘Misschien zijn ze bang dat jullie ook een eiland willen kopen.’

‘Laten we dat doen,’ grapte ik toen we verder liepen. Ik had er een beetje genoeg van om aangekeken te worden op het gedrag van de witten vóór mij. Mijn vriendin moest erom lachen. ‘Oké, maar dan mogen de mensen er wel blijven wonen.’

Toen ze bij terugkomst van ons voornemen hoorde, begon Aimée te stralen. ‘Ik zal eens kijken hoe de markt van de eilanden ervoor staat,’ zei ze. Het duurde even voordat ze doorhad dat het een grapje was.

Maar was het eigenlijk wel een grapje? Misschien was het net als de klinkende naam van onze gids. Een verlangen.

[1] Dit is makkelijker in verband met onderwijs, gezondheidszorg etc.
[2] Zie de blogs Het eiland waar de oorlog nooit kwam, en de kerk is leuk.

Introvert / extravert

Het contrast tussen Congolezen en Rwandezen heeft me altijd verbaasd. Ze zijn buren, maar verschillen als dag en nacht. Ik wil niet generaliseren, natuurlijk. Groepen over één kam scheren kan gevaarlijk zijn. En toch… ik zie een patroon.

Neem het Kivu-meer. Vijf keer ben ik in Rwanda geweest, en al die keren bezocht ik het Rwandese grensplaatsje Gisenyi. Als je daar op het strand zit, kan je in de verderop aan het water de Democratische Republiek Congo zien liggen.

Regelmatig werd ik op het strand aangesproken. Door jongens, meisjes, jonge vrouwen of mannen. Op luide toon vroegen ze waar ik vandaan kwam, wat ik kwam doen, hoe ik heette. Ze wilden met me op de foto, raakten me aan, klikten met hun camera.

Als ik vroeg waar zij vandaan kwamen, was het antwoord altijd: Congo. Ze bezochten het Kivu-meer aan de Rwandese kant, want bij hen was het strand alleen toegankelijk voor villabewoners achter een hoge muur.

Zo extravert als deze Congolezen heb ik een Rwandees nog nooit gezien. Integendeel: Rwandezen bekijken me liever in stilte. Als ze praten, verheffen ze zelden hun stem. ‘Wil je nog een kopje thee?’ fluisterde een ober een keer alsof hij een geheim vertelde.

Contact maken met zulke introverte mensen is lastig. Na een tijdlang vruchteloos terugkijken, vond ik de sleutel in taal. Een beetje Kinyarwanda doet wonderen. Tijdens mijn laatste bezoek was mijn repertoire uitgegroeid tot een melodieus lied.

Ik: goedemiddag!
Rwandees: yegóo! (bevestiging)
Ik:  Hoe gaat het?
Rwandees: goed. (Korte stilte). Waar kom je vandaan?
Ik: ik ben een umuholandikazi (een Nederlandse vrouw)
Rwandees: yegóo! Waar ga je naartoe?
Ik: ik wandel gewoon wat. Waar ga jij naartoe?
Rwandees: ik ga naar plek X.
Ik: yegóo! Dank u wel.
Rwandees: dank u wel.

‘Die muzungu spreekt Kinyarwanda!’ riep zo’n gesprekspartner een keer verbaasd uit.

Over stereotypes gesproken: Aimée en ik hebben één Congolese vriend. Hij benadert zaken meestal indirect en spreekt bij voorkeur op zachte toon. Zo zie je maar, je moet het bovenstaande niet al te serieus nemen.

REIS MEE!

De Kinderboekenweek is net achter de rug. Dit jaar was het thema reis mee. Een hele happening, die ik als aankomend schrijver met belangstelling heb gevolgd.

Zo las ik dat jeugdboekenschrijfster Mina Witteman speciaal hiervoor uit de Verenigde Staten zou komen. Dat deed me plezier, want Mina had professionele feedback gegeven op een eerder stadium van mijn manuscript.

Mina’s missie was om over haar Boreas-boeken[1] te vertellen. Het eerste deel, Boreas en de Zeven Zeeën, bleek zelfs een kerntitel van de Kinderboekenweek. Dat betekent dat het op de lijst van voorbeeldboeken staat die zijn gekozen bij het thema.[2]

Misschien mag ik wel een keertje mee op schoolbezoek, droomde ik. Volgend jaar tijdens de Kinderboekenweek zou mijn boek immers in de winkels liggen. Bij zo’n ervaren schrijfster als Mina de kunst afkijken, leek me geweldig.

Toen ik die vraag voorlegde, bleek ik van harte welkom. Zo belandde ik op een donderdagmiddag op een basisschool. Mina zou haar presentatie twee keer geven: voor groep 5 & 6, en voor groep 7 & 8.

Het eerste dat me bij groep 5 & 6 opviel, was de gretigheid van de kinderen. Nog voordat de schrijfster een woord had gezegd, staken er al heel wat vingers in de lucht. ‘Jullie mogen je vragen voor straks bewaren,’ zei Mina, en ze begon haar verhaal.

We reisden mee op een zeilboot, de kinderen en ik. Want Boreas zeilt met zijn ouders de wereld rond. Mina vertelde hoe ze op dit idee was gekomen, over de perikelen van een zeereis en de bijzondere plekken die Boreas aandoet. Ze las een spannend stukje voor, toonde het filmpje van een fluittaal en liet ons een seinspel met vlaggen doen.

In groep 7 & 8 waren de kinderen stil en aandachtig. Na de presentatie kwamen hun vragen los. Ze bestreken een regenboog aan onderwerpen, van eten op zee en vreemde talen, tot de verdiensten van een jeugdboekenschrijver.

De vragen van een roodharige jongen waren bijzonder specifiek. Hij wilde weten of het schrijven van een tweede boek makkelijker gaat dan de eerste (ja), en of een schrijver inkomsten ontvangt als zijn boek in de bibliotheek wordt uitgeleend (ook ja).

Later die middag kwam de jongen met zijn oma langs in de boekhandel waar Mina aan het signeren was. ‘Had je die vragen van tevoren bedacht?’ vroeg ik nieuwsgierig. Hij ontkende. ‘Maar de juf vertelde dat je erg van lezen houdt,’ merkte ik op. Dat bleek inderdaad het geval. Ik deed een gooi. ‘Wil je later ook schrijver worden?’

‘Ja,’ zei de jongen, en hij lonkte naar de boekenstapel van Boreas. Ik zweeg getroffen. Hoe oud was hij? Een jaar of tien, elf misschien. Wat ging er in hem om? Had hij al een idee waarover hij wilde schrijven? Ik wilde doorvragen, maar de jongen keek zo verlangend naar Mina’s boeken dat ik het daarbij liet.

Na wat dralen, vertrokken de jongen en zijn oma, zonder boek. Het speet me dat de oma zoveel enthousiasme niet wilde belonen. Toch heb ik het idee dat het met deze jongen wel goed gaat komen.

Een schrijver laat zich niet weerhouden door magere verdiensten of zuinige oma’s. Een schrijver wil een verhaal vertellen op papier. En iets in deze roodharige jongen zei me: dát is precies wat ik ga doen.

[1] Een vierdelige serie uitgegeven door Ploegsma.
[2] De lijst is opgesteld door het CPNB (Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek).

Blog vijftig

In de winter van 2017 volgde ik een workshop van de SCBWI[1] over sociale media voor schrijvers en illustratoren. Daar leerde ik dat elke kunstenaar een website nodig heeft, en dat een blog bezoekers naar die site kan trekken.

Nu schrijf ik alweer mijn vijftigste blog. Het leek me aardig om hier een moment bij stil te staan. Hoe zijn de website en blog me bevallen? En kunnen anderen hier wat van opsteken?

‘Alles is goed,’ zei de workshopleider toen ik vroeg waar mijn blogs dan over moesten gaan. Die wereld aan mogelijkheden nam ik mee naar huis. Daar kwam ik erachter dat ik – om een hele serie blogs te schrijven – het onderwerp moest vinden waar ik hartstochtelijk over wilde vertellen.

Na een jaar kwam ik op het idee om over het ontwikkelingsproces van mijn roman te bloggen. Ik had diverse (om)wegen bewandeld, interessante ontmoetingen gehad, obstakels overwonnen…

Uit de losse pols maakte ik een lijst met onderwerpen. Toen die meteen dertig items telde, wist ik dat ik beet had. Dat werd onderstreept door het beeldmateriaal, waarvan ik al veel in huis bleek te hebben.

Het maken van mijn eigen website was een feest[2]. Voor het eerst kon ik laten zien waar ik mee bezig was. Alleen al het bestaan van de website maakte dat ik mijzelf als schrijver (nog) serieuzer begon te nemen.

Er waren meer voordelen. Met de blogs – waar ik verrassend veel plezier in had – sleep ik mijn pen. Ik ontving reacties van lezers, creëerde een verzameling korte verhalen, bouwde een groep volgers op.

Deze pluspunten had ik kunnen voorzien. Dat de website me ook hielp bij schrijverskeuzes, was onverwacht. Een andere invalshoek op mijn verhaal? Een schrijversnaam? Promotiefoto? Mijn homepage wist raad.

Goed; het kost een beetje moeite, de nodige tijd en een paar centen. Maar dan heb je ook wat.

p.s.: Wil je ook leren hoe een blog en /of serie blogs te schrijven? Stuur dan een mailtje naar ruthericaschrijft@gmail.com 

[1] Deze workshop werd gegeven door de Regional Illustrator Coordinator Ozge Tigli.
[2] Voor WordPress is enige technische assistentie wel handig.

Energietransitie

Hulpjes in de huishouding: je vindt ze in veel Afrikaanse landen. Ze maken schoon, doen de was, maar vooral: ze koken. In Rwanda noemen ze zo iemand een boyaise. De Franse, vrouwelijke vorm van het Engelse woord ‘jongen.’

Zodra ze het zich kunnen veroorloven, nemen Rwandezen een boyaise. Zelfs minder welgestelde mensen hebben er doorgaans een. ‘Iedereen heeft zijn eigen koninkrijk,’ zei Aimée toen ik me daar tijdens mijn eerste bezoek in 2004 over verbaasde.

De naam dekt de lading, want een boy-aise kan zowel een jongen als een meisje zijn. Een vrouw ook, maar onder geen beding een man. Jongens mogen best koken, maar zodra ze trouwen (en daarmee een man worden), moeten ze daar acuut mee stoppen.

Ook Aimée heeft toen ze wat geld had een boyaise in dienst genomen. Ik voel me altijd wat ongemakkelijk als ik zo’n meisje op houtskool voor me zie koken, maar Aimée ziet het probleem niet. ‘Het is gewoon een baan net als zoveel andere,’ legt ze uit.

Ze heeft gelijk: het is werk. Zonder machines kost een huishouden veel tijd. Wassen doe je in Rwanda met de hand. Koken doe je met hout of houtskool. En of je nou op drie stenen kookt (hout), op kleine imbabura of een stenen fornuis (houtskool), snel gaat het nooit.

Tot voor kort. Want nu is er de gasbrander. Een groot kampeertoestel met één pit. Een tijdje geleden heeft Aimée er een aangeschaft. Het koken gaat ineens zo vlug, dat ze haar boyaise heeft ontslagen.

Vooralsnog is Aimée één van de weinige die – net als Nederland vanaf 1826 – is overgeschakeld op gas. Volgens haar hebben in Rwanda vooral intellectuelen en mensen met een vaste baan hierin interesse.

Alleen waar de Rwandese elite deze nieuwe manier van koken omarmt, doen wij juist hartstochtelijk ons best om er weer vanaf te komen.

(On)gehoorzaam

Als je ze zo achter elkaar ziet staan, ligt de conclusie voor de hand: niemand is zo gedisciplineerd als de Rwandezen. Ze staan ordelijk in de rij nog voordat de bus in zicht komt. Zeker in vergelijking met andere Afrikaanse landen is dit opmerkelijk.

Ben je van je verbazing bekomen, dan lijkt dit fenomeen wel te verklaren. Het land wordt geleid door een voormalig militair. Alles is strak georganiseerd, van overheidsniveau tot in de wijk. Gehoorzaamheid staat hoog aangeschreven, dus iedereen is bien discipliné.

Zo dacht ik tot het eerste incident met de minbus. Zonder duidelijke reden minderde onze bus vaart en sprong de convoyeur[1] naar buiten. Terwijl het hulpje achter ons aan begon te draven, trok de minibus op. Een kleine vijfhonderd meter later voegde hij zich weer bij ons.

‘Een politiecontrole,’ zei Aimée toen ik vroeg wat dit te betekenen had. Pas toen viel het kwartje. De regel was één stoel per passagier, maar de convoyeur hing steeds ongemakkelijk bij iemand op schoot. Eenmaal hierop geattendeerd, zag ik deze scène in verschillende variaties terugkomen.

Als ik nu Rwandezen in de rij zie staan, trek ik niet meer zo snel een conclusie. Gehoorzaam? Op het oog wel. Maar wat speelt er zich af in hun hoofd? En wat gebeurt er als je even de andere kant op kijkt?

[1] Een convoyeur haalt de ritprijs op bij passagiers.

De kerk is leuk!

Een van de dingen die ik in mijn manuscript heb aangepast, is het idee dat Rwandese jongeren hebben over de kerk. Tijdens mijn laatste bezoek aan Rwanda heb ik bij zowel meisjes als jongens navraag gedaan. Allemaal vonden ze de kerk leuk.

Niet iedereen was enthousiast om dezelfde reden. ‘Om het dansen,’ zei de een, ‘om de muziek,’ zei een tweede. En weer een ander zei: ‘omdat ze mensen helpen en samen bidden.’

Bij de kerstnachtmis en nieuwjaarsmis heb ik het live gezien: jongeren die actief meedoen in de katholieke dienst. Jonge meisjes dansten met sierlijke bewegingen in witte jurkjes. Na afloop deinden groepen jongeren mee met het koor.

Behalve deze intermezzo’s vond ik zelf de kerk nogal saai. De eindeloze preken kon ik niet verstaan, het Lichaam van Jezus mocht ik niet ontvangen,[1] en in het koor waren de vrouwen zo dominant dat er van meerstemmigheid – waar ik gek op ben – geen sprake was.

Tot ik bij de Zevendedagadventisten kwam. Dat was op het eiland waar de oorlog nooit is gekomen[2]. Het jongerenkoor dat ons verwelkomde, raakte bij mij een diepe snaar. Hun meerstemmige liederen klonken als de zwarte muziek uit Zuid-Afrika. Vooral de lage mannenstemmen vond ik prachtig.

En deze dienst was allesbehalve saai. Verschillende sprekers wisselden elkaar af. De kerkgangers deden actief mee. Een van hen corrigeerde zelfs de voorganger, die dat zonder probleem accepteerde. Een paar keer richtte een spreker zich in zijn beste Engels tot ons.[3]

Wij op onze beurt mochten over onszelf vertellen. Even later werd een liedboek in onze handen gedrukt en zongen we zo goed mogelijk mee. Tussen de bedrijven door barstte het jongerenkoor uit in swingende, meerstemmige songs. Als afsluiting kwam een oude vrouw voor ons bidden. Van het Kinyarwanda verstond ik weinig, maar haar toon zei me genoeg. We hoorden erbij.

Misschien is dat wat Rwandese jongeren in de kerk aanspreekt. Ik ben in elk geval om. De kerk is leuk! Als ik nog eens naar Rwanda ga, is mijn eerste zaterdag voor de Zevendedagadventisten.

[1] Omdat ik niet ben gedoopt.
[2] Zie blog Het eiland waar de oorlog nooit kwam.
[3] De tweede keer dat ik op dit eiland kwam, had ik een vriendin uit Nederland meegenomen.

Vriendschap tussen zwart en wit

Als je voor het eerst naar Sub Sahara Afrika gaat,[1] kan het als een schok komen: je bent een blanke. ‘Muzungu, muzungu!’ roepen de kinderen in Rwanda. Je steekt scherp af tegen de zee van donkere mensen om je heen. Of je het wilt of niet: je wordt beoordeeld op je bleke huid.

Hoe er naar je gekeken wordt, hangt af van de rol die de blanken vóór jou hebben gespeeld. In het geval van Rwanda: kolonisator, missionaris, ontwikkelingswerker, militair, toerist. Op z’n minst discutabel, als je naar bepaalde van deze groepen kijkt.

Misschien is de lijst nog langer, maar de categorie vriend(in) komt er niet in voor. Dat verklaart waarschijnlijk waarom de meeste Rwandezen mijn relatie tot Aimée niet goed konden plaatsen.

‘Wat eet een muzungu?’ fluisterden Aimées collega’s toen ik haar werk bezocht. ‘Kan je vriendin ons voedsel wel verteren?’ En toen ik een foto van mijn neefje en nichtje aan hun Nederlandse ontbijttafel liet zien: ‘Wat eten die wazungu-kinderen[2] daar?’

Pijnlijk werd het, toen een paar collega’s Aimée apart nam. ‘Waar is die vriendschap met een muzungu op gebaseerd?’ vroegen ze. Zowel Aimée als ik hoorden de onuitgesproken aanname: daar steekt iets achter.

Op dit punt zouden Rwandezen iets opsteken van hun buurland Oeganda. Toen ik daar met Aimée op een terrasje zat, werden we benaderd door een jonge man. Hij drukte ons een folder in de hand. Of we de volgende avond vrij waren, wilde hij weten.

‘Dan zijn we alweer in Rwanda,’ antwoordde ik, denkend dat ik daarmee een reclameactie had afgewimpeld.

‘Jammer,’ zei de man. ‘Dit is echt iets voor jullie.’

Ik wierp een blik op de folder. Party Black & White, stond erop. Kijk, dat vind ik nou een positieve benadering. De vriendschap tussen zwart en wit als reden voor een feest.

[1] Als autochtone, blanke westerling.
[2] Wazungu betekent in het Rwandees ‘blanken’ (meervoud).

Discipline versus keuzestress

In hoeverre lijken Rwandese jongeren op westerse jongeren? Die vraag kwam op bij de ontwikkeling van mijn roman. Ik zocht verbanden, zodat Nederlandse lezers zich zouden kunnen verplaatsen in mijn Rwandese hoofdpersoon.

Basisemoties zijn overal hetzelfde. Verliefdheid, vriendschap, jaloezie, het verlangen om erbij te horen. Maar de setting verschilt. Waar Nederlandse jongeren veel keuzevrijheid hebben, zijn Rwandese jongeren onderworpen aan een ijzeren discipline.

Zo gaan veel jongeren in Rwanda naar een internaat. Die is van de overheid of particulier. Op de eerste kom je met hoge punten,[1] voor de tweede moet je flink betalen. Daarbinnen is nog onderscheid tussen openbaar en religieus. Religieuze internaten worden geleid door broeders (voor jongens) of zusters (voor meisjes).

Op een internaat is alles bien discipliné. Dat heb ik diverse Rwandese ouders horen zeggen. En inderdaad; er heerst een militaire discipline. Op het openbare overheidsinternaat van Giselle gaat een doordeweekse dag als volgt:

5.00 uur: douche; slaapzaal wordt afgesloten. 5.30 uur: ontbijt van maïspap. 6.00 uur: presentatie leerlingen op het plein. 6.30 uur: klas schoonmaken. 8.00 uur: studeren. 10.30 uur: pauze. 11.00 uur: studeren. 12.30 uur: lunch. 13.45 uur: relaxen. 14.00 uur: studeren. 16.00 uur: vrij tijd; slaapzaal gaat open. 18.00 uur: lesstof herhalen. 19.30 uur: avondeten. Daarna: bedtijd.

Giselle vindt het vroege opstaan lastig en het eten uit de gaarkeuken niet lekker. Daarbij heeft ze er moeite mee dat de overheid – op basis van je cijferlijst – jouw specialisatie kiest. ‘Alles wordt voor je bepaald,’ fluistert het zeventienjarige meisje. ‘Soms lijkt het net een gevangenis.’

Of het op de middelbare school bij ons ook zo is, informeert ze bedeesd. Als ik haar over Nederland vertel, spert ze haar ogen open. ‘Echt waar? Krijgen die kinderen dan geen problemen?’

‘Soms wel’, antwoord ik eerlijk. ‘Veel keuzevrijheid kan ook verwarrend zijn.’ Giselle knikt alsof ze zich er iets bij kan voorstellen.

Dat een Rwandees meisje zich in een Nederlandse leeftijdgenoot kan verplaatsen, is hoopgevend. Dan moet het omgekeerde ook mogelijk zijn.

[1] Een hoge score op het eindexamen van je lagere school.

Reizen in een strip

‘Hé, daar heb ik vroeger veel van de wereld van opgestoken!’ Mijn buurman, die met zijn zoontje op de gang een Suske en Wiske zit te lezen, kijkt me glazig aan.

‘Echt? Dat zijn toch allemaal fantasieverhalen?’ Aarzelend schud ik mijn hoofd. In mijn herinnering gaan Suske en Wiske naar allerlei landen. ‘Wacht,’ zeg ik, ‘op de kast heb ik er nog een paar liggen.’

Met een stapeltje oude strips loop ik terug naar buurman Matthijs. En verdraaid: van de negen Suske en Wiske’s uit mijn nostalgische collectie, spelen zich zes af in verre landen.

In Turkije (Jeromba de Griek), Tibet (De Brullende Berg), de Afrikaanse kolonie “Dongo” (De Vliegende Aap), Libanon (Sjeik El Rojenbiet), Filippijnen en Hong Kong (De Sissende Sampan) en Nepal (De Parel in de Lotusbloem).

Matthijs is overtuigd. ‘Willen jullie ze lezen?’ vraag ik als ik de ogen van zijn zoontje Julian zie glimmen. Dat hoef ik geen twee keer te vragen. De strips wisselen tijdelijk van huis.

‘Misschien gaat Julian later ook reizen,’ zegt mijn buurman als hij ze een maand later terug brengt. Aangespoord door deze opmerking, blader ik de strips nog eens door.

In de Afrikaanse kolonie “Dongo”,[1] worden de hoofdpersonen in een ketel boven het vuur gekookt door pikzwarte mensen met reusachtige lippen. Ze dansen om de kookpot en zwaaien met speren, messen en knotsen. Dit kan nu echt niet meer; strip nummer 87 moet lang geleden zijn gemaakt.

Strip nummer 214, De Parel in de Lotusbloem, lijkt de toets des tijds beter te kunnen doorstaan. Op het voorblad staat een citaat van Kalu Rinpoche[2], en in het verhaal speelt de Dalai Lama een rol.

Als kind keek ik niet met zulke ogen. De strips prikkelden alleen mijn nieuwsgierigheid naar de wereld. Het is vast niet voor niks dat ik uit de honderden Suske en Wiske’s voornamelijk die uit verre landen heb bewaard.

Wat mijn buurjongen zal kiezen, weet ik niet. Een beetje nieuwsgierig ben ik wel. Zal hij over pakweg vijfendertig jaar ook zijn selectie Suske en Wiske’s herontdekken? En welk patroon zal hij dan zien?

[1] Duidelijk geïnspireerd op de Belgische kolonie Congo.
[2] Kalu Rinpoche (1905- 1989) was een Boeddhistische lama, meditatiemeester en onderwijzer. Hij was een van de eerste Tibetaanse leraren die les gaf in het Westen.

Het eiland waar de oorlog nooit kwam

‘Ga je mee naar een eiland?’ vroeg Aimée toen ik net een weekje in Rwanda was. Haar werkbezoek aan de lokale gemeenschap was al een tijd daarvoor ingepland. Ik rook het avontuur en zei ‘ja.’

De oversteek was romantisch. Een houten bootje, zwemvesten, een zwoele bries en een prachtig uitzicht over het meer.

Op het eiland werden we opgevangen door een handvol bewoners. Een steile klim in de brandende zon bracht ons naar een gemeenschapshuis. Terwijl Aimée voorlichting gaf aan de vrouwen en kinderen, nam ik de omgeving goed in me op.

Veel groen en rotsen. Aan beide kanten van het gemeenschapshuis glinsterde het water in de diepte. Ruim driehonderdvijftig mensen leefden hier, had Aimée me verteld. Eén lagere school, één kerk.

Maar het was niet de idyllische schoonheid die me trof. Er hing iets ongrijpbaars in de lucht. Iets aangenaams, dat me een prettig gevoel bezorgde.

‘Hoe was het hier eigenlijk tijdens de oorlog?’ dacht ik hardop toen we een rondleiding over het eiland kregen. ‘Hé,’ antwoordde Aimée verrast. ‘Dat vroeg ik me ook af toen ik hier voor de eerste keer kwam.’

Wat bleek? De oorlog was nooit op dit eiland aangekomen. Er woonden alleen mensen van één groep, dus was er geen conflict. Noch de Hutu-extremisten, noch de Tutsi-rebellen hadden tijdens de genocide de oversteek gemaakt.

Juist door het gebrek aan onderhuidse spanning, ontdekte ik dat ik die op het vasteland wel had gevoeld. Bij het gemeenschapshuis voelde ik me zo op mijn gemak, dat ik naast een vrouw in het gras neerplofte. Terwijl ik haar hielp met boontjes doppen, werd ik ondervraagd door nieuwsgierige vrouwen en giechelende kinderen.

‘Je moet wel veel van ons houden,’ zeiden de eilandbewoners tegen Aimée, ‘want je hebt een muzungu[1] voor ons meegebracht!’ Ze waren bijzonder verguld met de blanke die – zo bleek uit de boontjes – speciaal voor hen was gekomen.[2]

Een kleine delegatie begeleidde ons aan het einde van de middag naar de boot. De vrouwen omhelsden ons, de mannen gaven een stevige hand. Ze zwaaiden toen we koers zetten naar de overkant.

Halverwege het meer keek ik nog een keer om. Onze uitzwaaiers stonden er nog steeds, stil starend in de verte. Met een brok in mijn keel keek ik ze na. Zo had het overal in Rwanda kunnen zijn, als de oorlog nooit was gekomen.

[1] Muzungu is het Rwandese woord voor ‘blanke’.
[2] Incidenteel kwamen er toeristen om het eiland te bewonderen, maar die zochten bijna nooit contact met de bewoners.

Uitgever gevonden!

Ik heb een uitgever gevonden. En niet de minste: Lemniscaat. Vorige week hebben we het contract van De Boom met de Bittere Bladeren getekend.

Lemniscaat was mijn eerste keuze. Ik heb sterk het gevoel dat dit verhaal bij deze uitgever past. Daarom ben ik meer dan blij dat juist zij mijn verhaal willen publiceren.

Over een tijdje kan ik De Boom met de Bittere Bladeren dus met jullie delen. Ik laat het weten als het zover is.

Grenscontrole

Het Rwandese stadje Gisenyi grenst aan de Democratische Republiek Congo. De grootste grensovergang daar – vreemd genoeg Kleine Grens genoemd – speelt een rol in mijn verhaal. Tijdens mijn laatste bezoek aan Rwanda ging ik op expeditie. Even checken of ik het goed had gezien.

De Kleine Grens stond in mijn geheugen gegrift. Ooit was ik hier met Aimée een groep dansende, joelende Congolese dames gevolgd. Hoe kan het dat ik de handelaars was vergeten? De levende kippen, maniokbladeren, wortelen, kool en eieren? Hele ladingen zijn het, op fietsen, op ruggen en hoofden. Het lijkt wel een exodus, en wij worden erin meegezogen.

‘Goma is onveilig,’ zegt Aimée wanneer we een goed heenkomen hebben gezocht. ‘De Congolezen durven niet naar hun akkers te gaan.’ Dat verklaart waarom ze zoveel basisvoedsel uit het piepkleine buurland importeren. Omgekeerd blijken Congolese stoffen, schoenen en bakbananen het in Rwanda goed te toen. Mondjesmaat toegelaten, dat wel.

Onze Congolese vriend grapt erover wanneer hij ons in Rwanda opzoekt. ‘Als ik een paar schoenen bij jullie wil verkopen, trek ik ze voor de grensovergang aan. Dan loop ik op mijn oude slippers terug naar Congo.’ De bakbananen waar ik om had gevraagd, hebben de grenscontrole gelukkig wel doorstaan. Dat detail hoef ik in mijn verhaal niet aan te passen.

Die bananen hebben trouwens nog wel een staartje. Nadat het merendeel met oudjaar in onze maaltijd is gegaan, maak ik me op nieuwjaarsdag op voor onze volgende reis. Maar Aimée wil per sé voor vertrek het restant opbakken. ‘Waarom?’ vraag ik, bang voor het zoveelste oponthoud.

‘Misschien bederven ze,’ zegt ze. Dat vind ik geen argument. We kunnen ze toch aan de thuisblijvers geven? Als ik dat opwerp, komt de aap uit de mouw. De bakbananen zijn een gift aan ons. Om onze Congolese vriend te eren, moeten we persoonlijk zijn bakbananen opeten.

Als je het zo bekijkt, is het logisch. Maar ik was er persoonlijk niet opgekomen.

Geven en ontvangen

Via voedsel wordt veel gecommuniceerd. In post genocide Rwanda bijvoorbeeld is de uitwisseling van eten en drinken een teken dat de sociale relatie is hersteld.[1] Ook tijdens mijn laatste bezoek aan Rwanda vertelde voedsel een verhaal. Bijvoorbeeld de zak aardappels van Elisabeth.

Elisabeth is een jonge naaister in de Rwandese heuvels. Een paar jaar geleden had een vriendin van mij uit Nederland haar naaiopleiding gefinancierd. Verheugd om te horen dat Elisabeth nog steeds met naaien haar inkomen verdiende, besloot die vriendin om haar een lap stof te geven. Via mij, want ik was de bemiddelaar tussen gever en ontvanger. En ik kwam in de buurt.

Blij met de onverwachte gift, naaide Elisabeth van de lap stof een mooie jurk voor zichzelf. De tweede keer dat we de heuvel van Aimées ouders opklommen, kwam ze langs om haar jurk te showen. Als dank gaf Elisabeth ons een zak aardappels. Tenminste, dat vertelde ze. De zak lag nog bij haar thuis.

Ik geloof niet dat het de bedoeling was die aardappels mee naar Nederland mee te nemen, maar hem naar de stad verplaatsen was ook een hele toer. Hij woog misschien wel 50 kilo. Elisabeth ging terug om de zak in een taxibusje te laden. Wij daalden de heuvel af om ons even later bij de aardappels te voegen. Bij de kruising moest de zak in een andere taxibus worden overgeheveld, waarna hij werd uitladen op het busstation in de stad.

Daar ontstond een klein gevecht wie de zak naar huis mocht dragen (en de bijverdienste kon opstrijken). Aimée koos uiteindelijk voor een student, die zo wat studiegeld bij elkaar schraapte. Zo belandden de 50 kilo aardappels bij Aimée in de kast.

Wat een gedoe, zou je zeggen. Maar ik begrijp het wel. Nadat Elisabeth een naaiopleiding, een naaimachine èn lap stof had ontvangen, had ze nu iets kunnen teruggeven. De relatie tussen gever en ontvanger was weer in balans. En Aimées familie kon nog maandenlang aardappels eten.

[1] Bert Ingelaere, Inside Rwanda’s Gacaca’s Courts; Seeking Justice After Genocide, The University of Wisconsin Press, 2016.

Een kwestie van geloven

Wij Afrikanen zijn onverbeterlijk religieus. Ik weet niet meer wie het zei, maar na mijn bezoeken aan Afrika kan ik die uitspraak wel onderschrijven. Bijna iedereen hangt een religie aan. Niet-geloven is voor de meeste Afrikanen onbegrijpelijk.

Rwanda is grotendeels christelijk. Een kleine helft is katholiek, een vergelijkbaar deel protestant. Binnen deze stromingen zijn weer aftakkingen, zoals de Zevendedagadventisten. Ongeveer twee procent is moslim en (ondanks het taboe) twee procent agnostisch of atheïst.

Informeren naar religie is niet taboe. Zo kan het gebeuren dat iemand mij vraagt: ben jij ook katholiek? Eerlijkheid,[1] heb ik geleerd, stuit vaak op onbegrip. Daarom antwoord ik meestal gewoon met ‘ja’ en bewaar de genuanceerde versie voor mensen die ik beter ken.

Bij de Visitandines[2] zorgde dit voor een dilemma. Aimée had me meegetroond naar deze gesloten kloosterorde. Omdat de zusters nooit naar buiten mochten, werd ons een sleutel toegestoken door een tralievenster. Daarmee openden we een bezoekersruimte, waar twee zusters ons welkom heetten achter een halfhoge muur. Frisdrank en koekjes boden ze aan door een luikje.

Tja, ik ben geen lid van een kerk, mompelde ik ongemakkelijk tegen de geïnteresseerde zuster. Dat bleek het juiste antwoord, want ze had al meteen opgemerkt dat ik geen ervaring had met kruizen slaan. Nadat ik de ontkerkelijking in Nederland ter verdediging had opgevoerd, kreeg ik een kruis-sla-lesje. Wel oefenen hè, zei de zuster bij ons vertrek.

De zusters van Sacrés Coeurs[3] bleken wereldser. Zij mochten hun orde wel verlaten, en gaven onder meer les aan jonge vrouwen. Een vrouw is het hart van de gemeenschap. Als ze op het verkeerde pad dreigt te raken, kunnen wij haar bijsturen, legde een zuster tijdens onze theevisite uit. Ik vroeg of ze dat ook bij mannen deden, dat bijsturen. Alle zusters schaterden het uit.

Onbegonnen werk, dachten ze waarschijnlijk. Of: zo zijn de rollen bij ons niet verdeeld. Maar waarom zou je het niet proberen? Is dit ook niet gewoon een kwestie van geloven?

[1] Zoals veel Nederlanders vier ik wel kerst, maar ben ik niet aangesloten bij een kerk.
[2] Een vrouwelijke contemplatieve kloosterorde uit 1610. Aftakking van het katholicisme.
[3] Voluit: Les Soeurs des Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie. Ook een aftakking van het katholicisme.

Over koeien en koeien

Een koe is het beste cadeau in Rwanda. Het is een symbool van rijkdom en sociale status – dus de ideale bruidsschat – en het is een bron van melk, bloed en vlees. Toen Aimée me schreef dat ze een koe had gekregen, was ik dan ook diep onder de indruk.

De gulle gever bleek een bevriende familie. Waarom de koe haar cadeau werd gedaan, wilde Aimée me alleen niet vertellen. ‘Dan moet je maar naar Rwanda komen,’ schreef ze toen ik ernaar vroeg.

Eigenlijk had ze wel gelijk. De afgelopen jaren had ik haar duizend-en-één vragen gesteld voor mijn roman. Als ze bleef antwoorden, hoefde ik haar nooit meer op te zoeken, redeneerde Aimée. Dus pakte ik afgelopen december het vliegtuig.

Op de heuvel van haar ouders ging ik op Expeditie Koe. Het bleek een zwart-wit exemplaar, en de hoeder kon wel een paar nieuwe laarzen gebruiken. Ik zei teleurgesteld dat ik een Inyambo had verwacht met gigantische, cirkelvormige hoorns. ‘Dat ras wordt steeds zeldzamer,’ legde Aimées nichtje uit. ‘Ze geven te weinig melk.’

Gelukkig zag ik deze indrukwekkende dieren later toch bij het Koninklijk Paleis Museum in Nyanza. De herder wreef er eentje liefdevol onder de kin, en zong haar toe. Elke Inyambo heeft een persoonlijk lied, vertelde hij nadat hij was uitgezongen.

Dat wij in Nederland ook koeien houden, kunnen ze in Rwanda waarderen. ‘Hoeveel liter geven jullie koeien per dag?’ werd me soms gevraagd. Ik geloof dat ik tijdens mijn eerste bezoek doodleuk ‘tachtig’ heb geantwoord. De verbijsterde reactie gaf weer stof voor mijn roman.[1]

Een beetje dom, zou Máxima over mijn antwoord zeggen. Of sterker nog: zo dom als het achtereind van een koe. Want waarom Aimée haar zwart-witte koe had gekregen, ben ik uiteindelijk vergeten te vragen.

[1] Nederlandse koeien geven gemiddeld twintig liter per dag, heb ik later begrepen. Rwandese koeien zes.

Vertaalkunst

Stiekem droom ik dat mijn roman ooit wordt vertaald in het Engels of Frans. Ik ben benieuwd wat ze er in Rwanda van zouden zeggen, en of het zou aanslaan op de internationale markt. De SCBWI workshop over vertalen leek me daarom reuze interessant.

Heuvels in Rwanda

Ik was gelijk onder de indruk van workshopleider Laura Watkinson[1]. Ze had De Brief voor de Koning van Tonke Dragt in het Engels vertaald. ‘Dat boek heb ik wel twintig keer gelezen!’ riep ik uit. ‘Niet zo vaak als ik,’ antwoordde Laura droog.

Om een goed vertaler te zijn, moet je minstens de taal waarin je vertaalt tot in de puntjes beheersen, leerde ik al snel. Maar Laura begon met een rondje ‘wat heb jij met vertalen?’

Tot mijn verbazing bleek dat heel wat. Mijn roman speelt in Rwanda. De eerste taal daar is Kinyarwanda, maar ik spreek er vooral Frans en soms wat Engels. Ik schrijf mijn verhaal in het Nederlands voor een westers publiek.

Tonke Dragt

‘Zo’n grote afstand hoef ik niet te overbruggen,’ reageerde Laura. Ze had het niet over de kilometers, maar de taal, cultuur en tijdsperiode waarin het verhaal zich afspeelt. Het vraagt de nodige creativiteit om die te laten aansluiten bij je (bijvoorbeeld Engelstalige) lezers.

Neem de titel De Zevensprong[2]. Dit als ‘The Crossroad’ vertalen was niet bevredigend, legde Laura uit, want de zevensprong is óók een lied. Na veel dubben kwam ze met The Song of Seven. Het is nieuw, het allitereert en het dekt de lading. Geniaal.

Zo ben ik soms ook aan het knutselen. Met al die heuvels kan je bij Rwanda moeilijk spreken van ‘platteland’. Daarom noem ik ze  ‘de heuvels’ en de kinderen die er opgroeien ‘heuvelkinderen.’ Muzehe betekent in het Kinyarwanda ‘oude man,’ maar dat klinkt bij ons te negatief. In Rwanda is het een beleefde aanspreektitel, dus zet ik dat erbij.

Kinderen in Rwandese heuvels

Sommige woorden laat ik in het Kinyarwanda staan. Gacaca bijvoorbeeld, de volksrechtbank die na de genocide werd gebruikt om het gros van de daders te berechten. Of soukous, een Congolese dans. Te veel vreemde woorden leest niet lekker, maar een aantal geeft coleur locale.

Ik heb duidelijk plezier in het spelen met taal. Zozeer dat ik me na de workshop afvraag wat Laura van mijn werktitel zal maken. En dan het gedicht This Varkentje.[3] Daarin wordt het Nederlands op humoristische wijze doorspekt met Engels. Een hersenkraker. Of zijn sommige dingen untranslatable?

[1] http://www.laurawatkinson.com
[2] Tonke Dragt, Leopold, 1967.
[3] Uit de bundel ‘Ik juich voor jou’ van Edward van de Vendel, Querido 2013.

Schrijver in Afrika

Ik was al vaak in Afrika geweest, maar nooit eerder als schrijver[1]. In Oeganda – waar mijn roman naar verwijst – leidde dit tot iets opmerkelijks.

Omdat we de meeste regio’s in Rwanda al hadden bezocht, wilden Aimée en ik deze keer eerst Oeganda verkennen. Aimée stapte in Rwanda op de bus en binnen een nacht was ze in Kampala. Ze was ruim om tijd om me van de luchthaven op te halen. Een weerzien in het buitenland, voor ons allebei.

Het was een ontdekkingstocht, dus reisden we in etappes. Onze eerste bestemming was Kabale. ‘De bus vertrekt zo,’ zei de kaartverkoper om één uur ’s middags op het busstation. De motoren ronkten veelbelovend, maar bij het instappen bleek de bus vrijwel leeg.

Geduldig wachtten we op passagiers. Een uur, twee uur. Ik probeerde een luchtje te scheppen, maar ademde alleen uitlaatgassen in. Alle bussen ronkten. Een gettoblaster dreunde in mijn hoofd. Ik voelde een stekende hoofdpijn opkomen.

Toen we drie uur later in een volle bus wegreden, draaide mijn maag zich om. Nog net op tijd kon ik de inhoud in een plastic zakje opvangen. Wat volgde was een helse tocht. Om de haverklap stopte de bus. Vleesstokjes werden door het open raam naar binnen gestoken. Handelaars boden complete maaltijden aan.

Steeds meer passagiers werden toegelaten. Toen de nacht viel, zat het gangpad vol. Na een toiletbezoek bij een benzinestation reed de bus zowat voor onze neus weg. Klauterend over lichamen bereikten we onze stoel.

Het was drie uur ’s nachts toen we onze bestemming bereikten. Alleen toen was ons guest house dicht. Gelukkig wist de chauffeur van onze motortaxi nog een slaapplek. Erg hygiënisch was het niet, maar ik was te moe om me daar druk over te maken.

De volgende morgen in het (nu wél open) guest house, vertelde Aimée over haar heenreis met de Rwandese maatschappij. ‘Ik kocht een ticket voor één stoel. We vertrokken precies op tijd. De chauffeur had een lijst met passagiers. Hij wenste ons een goede reis en vroeg ons te bidden voor een veilige aankomst.’

Dat Oeganda niet de gedisciplineerde organisatie van Rwanda heeft, had ik moeten weten. Ik had er nota bene zelf over geschreven. Ik pakte mijn manuscript en vertaalde de bewuste scène voor Aimée. Het is een dialoog tussen mijn Rwandese hoofdpersoon Maridadi en haar Nederlandse vriendin Puck. De setting is Rwanda.

Om tien uur startte de chauffeur zijn motor. Puck keek op haar mobieltje. ‘Ongelofelijk, hij is precies op tijd.’
‘Vind je dat gek?’
‘Meer bijzonder. In Oeganda reden de busjes pas weg als ze er niemand meer bij paste. Bij jullie is alles zo strak georganiseerd.’

In mijn verhaal wist ik het heel goed, maar toen ik midden in het Afrikaanse leven terecht kwam, was het me even ontglipt.

[1] Bij de SCBWI heb ik geleerd: je bent wel een schrijver, alleen nog niet gepubliceerd.