Schrijver op school

Vanaf klas 2 in het voortgezet onderwijs kom ik langs bij Nederlands, aardrijkskunde en maatschappijleer. Daarnaast is er ruimte voor het opzetten van een vakoverstijgend project. In alle gevallen draagt dit bij aan (wereld)burgerschap.

Gastles aardrijkskunde

5

Deze gastles sluit aan bij de serie over Grenzen & Identiteit. Aan de hand van De boom met de bittere bladeren neem ik de leerlingen mee naar Afrika. Van de koloniale grenzen van het continent, via de grenzen tussen Hutu’s en Tutsi’s in Rwanda, naar een Rwandese oplossing. Door het prikkelen van de zintuigen en het gebruik van diverse werkvormen, worden deze complexe onderwerpen toegankelijk. 

Nb: Het boek vooraf lezen is niet nodig. Wel kan het daarna bij Nederlands worden ingezet.

Gastles over vrijheid

speltje 4 en 5 mei

Elk jaar op 4 en 5 mei staan we stil bij onze vrijheid. Maar hoe staat het met de vrijheid buiten onze grenzen? De boom met de bittere bladeren geeft daarover een inkijkje wat betreft Rwanda. Met prikkelende vragen & stellingen koppelen we dit materiaal aan de leefwereld van jongeren hier. Op verzoek maakt Ruth Erica hieruit een op maat gesneden gastles voor jouw klas.

Schoolbezoek Nederlands

Tussen heuvelkinderen

Aan de hand van kleurrijke beelden brengen we een flitsbezoek aan Afrika. We zoomen in op Rwanda en wat me bij het schrijven heeft geïnspireerd. Daarna doen we met twee groepen De boom met de bittere bladeren battle. Zet je oren goed open, want de quiz maakt gebruik van een Spotify playlist, een radiofragment en diverse leesfragmenten!

Interesse in een schoolbezoek, gastles of workshop? Stuur een mail naar: ruthericaschrijft@gmail.com

Of boek direct via de Schrijverscentrale: https://deschrijverscentrale.nl/auteurs/1519528