Lesmateriaal

Het onderstaande materiaal is gericht op het voortgezet onderwijs vanaf klas 2.

Lesmateriaal aardrijkskunde

Glazen Globe

De boom met de bittere bladeren is winnaar van de Glazen Globe 2021, het beste aardrijkskundige jeugdboek. Deze prijs wordt eens per twee jaar uitgereikt door het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundige Genootschap (KNAG). Het boek bevat dan ook een schat van (sociaal) geografische informatie over Rwanda. Via dit lesmateriaal kan je daarmee aan de slag.

Werkpakket De Leesjury

logo-de-leesjury

Omdat De boom met de bittere bladeren is geselecteerd voor De Leesjury in Vlaanderen, hebben zij een uitgebreid werkpakket rond het boek samengesteld. Daarmee kunnen de jonge lezers uit groep 5 (12-14 jaar) onder begeleiding van een volwassene aan de slag. Docenten kunnen hierin inspiratie vinden. 

Lessuggesties Lemniscaat 

Promo 2

De boom met de bittere bladeren maakt onderdeel uit van Lemniscaat laat de geschiedenis leven, een bundel lessuggesties van twintig historische jeugdboeken. Deze bundel heeft Lemniscaat samengesteld rond de Kinderboekenweek 2020. 

Bedenk zelf een opdracht

20220428_144653

Een opdracht uit het lesmateriaal gebruiken is prima, maar soms is het nóg leuker om zelf een opdracht te bedenken. Een aantal docenten en leerlingen zijn hier al mee begonnen. Hieronder hun opdrachten om uit te putten. Wie volgt?