Voor scholen

Het is bijzonder om te merken dat De boom met de bittere bladeren bij zoveel vakken in het voortgezet onderwijs aansluit. Het boek kan worden ingezet door middel van onderwijsmateriaal en / of een schrijversbezoek.

ONDERWIJSMATERIAAL 

Vragen en stellingen over vrijheid

speltje 4 en 5 mei

Elk jaar op 4 en 5 mei staan we stil bij onze vrijheid. Maar de vrijheid die wij hier ervaren, staat niet los van de (on)vrijheid buiten onze grenzen. De boom met de bittere bladeren bevat haakjes om hierover in gesprek te gaan. Dit kan je doen aan de hand van tien prikkelende vragen en stellingen.

Lessuggesties Lemniscaat laat de geschiedenis leven

Promo 2

De boom met de bittere bladeren maakt onderdeel uit van Lemniscaat laat de geschiedenis leven, een bundel lessuggesties van twintig historische jeugdboeken. Deze bundel heeft Lemniscaat samengesteld rond de Kinderboekenweek 2020 met als thema ‘geschiedenis.’ 

  • Doelgroep: vanaf klas 3 voortgezet onderwijs
  • Aansluitende vakken: Nederlands, geschiedenis, aardrijkskunde, burgerschap
  • Link: Lessuggesties Lemniscaat

SCHRIJVERSBEZOEK

Vind je het leuk om je te laten inspireren? Dan kom ik graag online of live op schrijversbezoek. Om te vertellen over mijn ervaringen, om te prikkelen, vragen te stellen of te luisteren. Maar vooral: omdat een verre cultuur heel dichtbij kan zijn.

Vanaf klas 3 kom ik langs bij:

  • Nederlands 
  • Maatschappijleer (thema’s rond wereldburgerschap, vrede & recht)
  • Geschiedenis
  • Een vakoverstijgend project met Nederlands, geschiedenis en aardrijkskunde

Mail voor meer informatie naar: ruthericaschrijft@gmail.com

Boeken kan bij de Schrijverscentrale: https://deschrijverscentrale.nl/auteurs/1519528

Heuvelkinderen origineel