Voor scholen +

JONGEREN

Het is bijzonder om te merken dat De boom met de bittere bladeren bij zoveel vakken in het voortgezet onderwijs aansluit. Het boek kan worden ingezet door middel van onderwijsmateriaal en / of een schrijversbezoek. In alle gevallen draagt dit bij aan (wereld)burgerschap.

ONDERWIJSMATERIAAL

Lessuggesties Lemniscaat 

Promo 2

De boom met de bittere bladeren maakt onderdeel uit van Lemniscaat laat de geschiedenis leven, een bundel lessuggesties van twintig historische jeugdboeken. Deze bundel heeft Lemniscaat samengesteld rond de Kinderboekenweek 2020. 

  • Doelgroep: vanaf klas 2 voortgezet onderwijs
  • Aansluitende vakken: Nederlands, aardrijkskunde, geschiedenis
  • Link: Lessuggesties Lemniscaat

Lesmateriaal aardrijkskunde

Glazen Globe

De boom met de bittere bladeren is winnaar van de Glazen Globe 2021, het beste aardrijkskundige jeugdboek. Deze prijs wordt eens per twee jaar uitgereikt door het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundige Genootschap (KNAG). Het boek bevat dan ook een schat van (sociaal) geografische informatie over Rwanda. Via dit lesmateriaal kan je daarmee aan de slag.

Vragen en stellingen over vrijheid

speltje 4 en 5 mei

Elk jaar op 4 en 5 mei staan we stil bij onze vrijheid. Maar de vrijheid die wij hier ervaren, staat niet los van de (on)vrijheid buiten onze grenzen. De boom met de bittere bladeren bevat haakjes om hierover in gesprek te gaan. Dit kan je doen aan de hand van tien prikkelende vragen en stellingen.

SCHRIJVER OP SCHOOL 

Heuvelkinderen origineel

Wil je je laten inspireren? Dan kom ik graag online of live op schrijversbezoek. Om te vertellen over mijn ervaringen, te prikkelen, vragen te stellen of te luisteren. Maar vooral: omdat een verre cultuur heel dichtbij kan zijn.

In het voortgezet onderwijs kom ik vanaf klas 2 langs bij:

  • Nederlands
  • Aardrijkskunde 
  • Geschiedenis
  • Maatschappijleer

Daarnaast is er ruimte voor het opzetten van een vakoverstijgend project. Mail voor meer informatie naar: ruthericaschrijft@gmail.com

Boeken kan via de Schrijverscentrale: https://deschrijverscentrale.nl/auteurs/1519528

VOLWASSENEN

De boom met de bittere bladeren is een verhaal met vele lagen. Daarom wordt deze Young Adult roman ook door volwassenen met veel interesse gelezen. Ook bij hen kom ik graag live of via de zoom op schrijversbezoek. In dat kader heb ik twee presentaties ontwikkeld:

Roman vanuit Afrikaans perspectief

In de bus

Diversiteit in jeugdboeken is hot. Er is behoefte aan verhalen waarin kinderen van alle vormen en kleuren zich in kunnen herkennen. Maar wie mag die verhalen eigenlijk vertellen? En op welke manier? In deze presentatie volgen we de zoektocht van een westerse schrijfster naar een geloofwaardig Afrikaans verhaal.

Visit Rwanda

Heuvels 7

Na de genocide van 1994 heeft Rwanda blijk gegeven van een enorme veerkracht. Tegenwoordig is het een van de meest aantrekkelijke toeristische bestemmingen van Afrika. Het land is schoon, rustig en goed georganiseerd. De meeste reizen richten zich daarbij vooral op de prachtige natuur en wildlife. Deze presentatie geeft een inkijkje in de rijke Rwandese cultuur en haar aangrijpende geschiedenis.

Boeken kan via de Schrijverscentrale: https://deschrijverscentrale.nl/auteurs/1519528