Voor scholen +

JONGEREN

Het is bijzonder om te merken dat De boom met de bittere bladeren bij zoveel vakken in het voortgezet onderwijs aansluit. Het boek kan worden ingezet door middel van onderwijsmateriaal en / of een schrijversbezoek. In alle gevallen draagt dit bij aan (wereld)burgerschap.

ONDERWIJSMATERIAAL

Lesmateriaal aardrijkskunde

Glazen Globe

De boom met de bittere bladeren is winnaar van de Glazen Globe 2021, het beste aardrijkskundige jeugdboek. Deze prijs wordt eens per twee jaar uitgereikt door het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundige Genootschap (KNAG). Het boek bevat dan ook een schat van (sociaal) geografische informatie over Rwanda. Via dit lesmateriaal kan je daarmee aan de slag.

Gastles aardrijkskunde

Klas 2 MarelandVoor een middelbare school ontwikkelde Ruth Erica een gastles in de serie over Grenzen & Identiteit. In deze les neemt ze leerlingen mee naar Afrika aan de hand van De boom met de bittere bladeren. Van de koloniale grenzen van het continent, via de grenzen tussen Hutu’s en Tutsi’s in Rwanda, naar een Rwandese oplossing. Door het prikkelen van de zintuigen en het gebruik van diverse werkvormen, worden deze complexe onderwerpen toegankelijk.

 • Interesse in deze gastles? Of een idee over een andere gastles aardrijkskunde? Stuur dan een mail naar: ruthericaschrijft@gmail.com

Workshop over vrijheid

speltje 4 en 5 mei

Elk jaar op 4 en 5 mei staan we stil bij onze vrijheid. Maar de vrijheid die wij hier ervaren, staat niet los van de (on)vrijheid buiten onze grenzen. De boom met de bittere bladeren bevat haakjes om hierover in gesprek te gaan. We doen dit aan de hand van prikkelende vragen en stellingen die betrekking hebben op de leefwereld van jongeren hier.

 • Doelgroep: vanaf klas 2 voortgezet onderwijs
 • Aansluitende vakken: maatschappijleer, vrede & recht, Nederlands
 • Link: Vragen en stellingen over vrijheid
 • Interesse in deze workshop? Stuur dan een mail naar: ruthericaschrijft@gmail.com

Werkpakket De Leesjury

logo-de-leesjuryOmdat De boom met de bittere bladeren is geselecteerd voor De Leesjury in Vlaanderen, hebben zij een uitgebreid werkpakket rond het boek samengesteld. Daarmee kunnen de jonge lezers uit groep 5 (12-14 jaar) onder begeleiding van een volwassene aan de slag. Docenten kunnen hierin inspiratie vinden. 

Lessuggesties Lemniscaat 

Promo 2

De boom met de bittere bladeren maakt onderdeel uit van Lemniscaat laat de geschiedenis leven, een bundel lessuggesties van twintig historische jeugdboeken. Deze bundel heeft Lemniscaat samengesteld rond de Kinderboekenweek 2020. 

 • Doelgroep: vanaf klas 2 voortgezet onderwijs
 • Aansluitende vakken: Nederlands, aardrijkskunde, geschiedenis
 • Link: Lessuggesties Lemniscaat

Bedenk zelf een opdracht

20220428_144653Een opdracht uit het lesmateriaal gebruiken is prima, maar soms is het nóg leuker om zelf een opdracht te bedenken. Een aantal docenten en leerlingen zijn hier al mee begonnen. Hieronder hun opdrachten om uit te putten. Wie volgt?

 • Doelgroep: vanaf klas 2 voortgezet onderwijs
 • Aansluitende vakken: Nederlands, aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer
 • Link: Bedenk zelf een opdracht

SCHRIJVER OP SCHOOL 

Heuvelkinderen origineel

Wil je je laten inspireren? Dan kom ik graag online of live op schrijversbezoek. Om te vertellen over mijn ervaringen, te prikkelen, vragen te stellen of te luisteren. Maar vooral: omdat een verre cultuur heel dichtbij kan zijn.

In het voortgezet onderwijs kom ik vanaf klas 2 langs bij:

 • Nederlands
 • Aardrijkskunde 
 • Geschiedenis
 • Maatschappijleer

Daarnaast is er ruimte voor het opzetten van een vakoverstijgend project. Mail voor meer informatie naar: ruthericaschrijft@gmail.com

Boeken kan via de Schrijverscentrale: https://deschrijverscentrale.nl/auteurs/1519528

VOLWASSENEN

De boom met de bittere bladeren is een verhaal met vele lagen. Daarom wordt deze Young Adult roman ook door volwassenen met veel interesse gelezen. Ook bij hen kom ik graag live of via de zoom op schrijversbezoek. In dat kader heb ik twee presentaties ontwikkeld:

Roman vanuit Afrikaans perspectief

In de bus

Diversiteit in jeugdboeken is hot. Er is behoefte aan verhalen waarin kinderen van alle vormen en kleuren zich in kunnen herkennen. Maar wie mag die verhalen eigenlijk vertellen? En op welke manier? In deze presentatie volgen we de zoektocht van een westerse schrijfster naar een geloofwaardig Afrikaans verhaal.

Visit Rwanda

Heuvels 7

Na de genocide van 1994 heeft Rwanda blijk gegeven van een enorme veerkracht. Tegenwoordig is het een van de meest aantrekkelijke toeristische bestemmingen van Afrika. Het land is schoon, rustig en goed georganiseerd. De meeste reizen richten zich daarbij vooral op de prachtige natuur en wildlife. Deze presentatie geeft een inkijkje in de rijke Rwandese cultuur en haar aangrijpende geschiedenis.

Boeken kan via de Schrijverscentrale: https://deschrijverscentrale.nl/auteurs/1519528