Schrijversbezoek

Vind je het leuk om je te laten inspireren? Ik kom graag online of live op schrijversbezoek. Om te vertellen over mijn ervaringen, om te prikkelen, vragen te stellen en te luisteren. Maar vooral: omdat een verre cultuur heel dichtbij kan zijn.

Bij middelbare scholen richt ik me op 3 HAVO / 3 VWO en hoger. De aansluitende vakken zijn:

  • Nederlands
  • Een vakoverstijgend project met Nederlands, geschiedenis en aardrijkskunde
  • Maatschappijleer / burgerschap / wereldburgerschap
  • Een schoolspecifiek vak zoals Vrede & Recht

Ook bij volwassenen kom ik graag online of live op schrijversbezoek. Daar ga ik in op de zoektocht van een westerse schrijver om zich in te leven in een Afrikaans personage.

Mail voor meer informatie naar: ruthericaschrijft@gmail.com

Boeken kan via de Schrijverscentrale op: https://deschrijverscentrale.nl/auteurs/1519528